Menu
Your Cart

GEOGRAFIA pre 9. ročník ZŠ a osemročné gymnáziá – UČEBNICA

Učebnica geografie pre 9. ročník ZŠ a osemročné gymnáziá. Je plne v súlade s požiadavkami platného ŠVP a aktuálne spracovaná.

GEOGRAFIA pre 9. ročník ZŠ a osemročné gymnáziá – UČEBNICA
GEOGRAFIA pre 9. ročník ZŠ a osemročné gymnáziá – UČEBNICA

Učebnica geografie pre 9. ročník ZŠ a osemročné gymnáziá. Je plne v súlade s požiadavkami platného ŠVP a aktuálne spracovaná.

11,00€
Bez DPH: 10,00€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-808-091-691-6

Nájdete aj v balíkoch:

Prelistujte si ukážku

Pdf ukážka

 


Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/11322:4-A2201

PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV UČEBNICE Geografia pre 9. ročník ZŠ a pre GOŠ MÔŽETE ZÍSKAŤ ZADARMO Geografia pre 9. ročník ZŠ a pre GOŠ – METODICKÉ POZNÁMKY VO FORMÁTE PDF*

*AK DO POZNÁMKY V OBJEDNÁVKE UVEDIETE HESLO: METODIKA ZADARMO.


Nová učebnica geografie pre 9. ročník ZŠ a pre GOŠ, ktorá komplexne rieši učivo predpísané platným ŠVP s primeraným rozsahom a obsahom: spoznávanie Austrálie, Nového Zélandu a Oceánie, Severnej a Južnej Ameriky a priľahlých ostrovov, Antarktídy a Arktídy. Doplnená o Metodické poznámky, kde každý učiteľ nájde odporúčania, postupy, ďalšie námety na prácu.

Obsahuje všetky komponenty predpísané ŠVP v predmete geografia, okrem utvárania a upevňovania základných vedomostí a kompetencií žiakov rozvíja aj schopnosť vidieť svet v súvislostiach a ochraňovať planétu Zem.

Učebnica je vhodná na prácu v škole pre žiakov a učiteľov aj na používanie v rámci dištančného vzdelávania a individuálnu prípravu žiakov.

Texty, mapy, schémy, úlohy, jedinečný obrazový materiál a didaktické spracovanie zohľadňujú vekové osobitosti a individuálne potreby žiakov.

Rozsah kapitol a podkapitol je v súlade s časovou dotáciou predmetu v deviatom ročníku ZŠ.

Na učebnicu nadväzuje pracovný zošit, ktorý rozširuje prácu s témami učebnice prostredníctvom úloh, máp a obrazového materiálu s dostatočným priestorom na dopisovanie a poznámky.

K pracovnému zošitu pre žiakov majú učitelia k dispozícii aj ZOŠIT PRE UČITEĽA, ktorý obsahovo kopíruje pracovný zošit – prináša riešenia úloh, ich rozšírenie, grafické prvky a poznámky.


Ďalšie informácie
Počet strán 96
Formát A4
Jazyk slovenský

Recenzent: Mgr. Tomáš Havrila, PhD.


Autori:

RNDr. Mária Nogová, PhD.

RNDr. Peter Tremboš, PhD.


Autori sú erudovaní odborníci v predmete s didaktickými a metodickými skúsenosťami, ktoré preniesli do učebnice a metodických poznámok. Pri tvorbe zohľadnili aj spoluprácu s učiteľmi a ďalšími odborníkmi.


Úvod

Práca s učebnicou v skratke 

Austrália 

Nový Zéland 

Oceánia 

Amerika 

Severná Amerika 

Kanada 

USA 

Mexiko 

Stredná Amerika 

Južná Amerika 

Severovýchodná oblasť Južnej Ameriky 

Andské štáty 

Laplatská oblasť 

Antarktída 

Arktída 

Geografia mimo triedy. Projekty